Vyberte stranu

Perkarbonát sodný 1 kg

1,99 3,99 

Tu Kliknite pre viac informácií

Obsah sa uvádza tu

Balenie: 1 kg. Ekologické bielidlo. Vhodný aj na čistenie odtokov či toaliet.

Zrušiť výber
Katalógové číslo: - Kategórie: Značka:

Popis

Je ekologický, počas prania sa rozkladá na sódu a peroxid, ktorý spôsobuje bielenie. Vhodný najmä pre alergikov. Ak chcete prať na nižších teplotách, odporúčame pridať TAED (Tetraacetylethylendiamin),

ktorý podporuje uvoľnenie peroxidu už za nižšej teploty.

Pridáva sa ho asi 5%. Kombináciu perkarbonátu a TAED dostanete prací prostriedok na biele, ekologický a neobsahujúci alergény. Dávajte asi tretinu množstva, ako normálneho pracieho prášku.

Peroxouhličtan sodný (tiež peroxouhličitan sodný alebo perkarbonát sodný) je chemická zlúčenina uhličitanu sodného a peroxidu vodíka, tvoriaci biele kryštály rozpustné vo vode.
Peroxouhličtan sodný je oxidačným činidlom a súčasťou mnohých čistiacich prípravkov pre domácnosť a práčovne. Napriek názvu ide v skutočnosti o perhydrát uhličitanu. Rozpustený vo vode uvoľňuje H2O2 a uhličitan sodný:
2 (Na2CO3 · 1.5H2O2) → 2 Na2CO3 + 3 H2O2
Peroxouhličtan sodný je aktívnou zložkou mnohých práškových ekologických bielidiel, napríklad čističe Corte Clean. Predpona „per“ z Perboritan a Peroxouhličitan dal názov niekoľko saponátovým čistiacim prípravkom, napríklad výrobkom Persil.

Je jednou zo zložiek v prípravkoch do jazierka (cca 80% a druhú zo zložiek je napr. jedlá sóda). Prípravky do jazierok sa dávkujú cca 30 – 50 g/m3.
Perkarbonát sodný sa rozkladá po inhalácii prachu, vzniká uhličitan sodný a peroxid vodíka.

Využitie

Perkarbonát sodný má využitie predovšetkým ako bielič pri čistení a praní, vhodný najmä na pranie plienok, čistenie vaní, odpadov, úpravy vody v bazénoch a podobne.

 

Špecifikácia

Obsah kyslíka: min. 13,0%
Analýza na siete:

>1,40 mm: max. 10%
<0,15 mm: max. 3%
Sypná hustota: 850 – 1200 g/l

Vlhkosť: max. 1%

CAS číslo: 15630-89-4,
ES číslo: 239-707-6,

Zloženie: Na2CO3.1, 5 H2O2

 

Vlastnosti

Vzhľad: pevná látka
Farba: biela
Zápach: bez zápachu
pH: 10 – 11
Bod topenia/rozmedzie bodu topenia: >60°C
Horľavosť, tuhá látka: podporuje horenie
Rozpustnosť vo vode (pri 20°C): 140 g/L

 

Toxikologické údaje

Akútna toxicita

LD50, orálne: potkan = 1034 mg/kg
LD50, orálne: myš, samica = 2200 mg/kg
LD50, orálne: myš, samec = 2050 mg/kg

Toxicita pre ryby:
LC50, 96 hod, Brachydanio rerio = 70,7 mg/l Tj. 50%
a 70,7 g/m3 po dobu 96 hod
NOEC, 96 hod, Brachydanio rerio = 7,4 mg/l –  (7,4 g/m3)

Toxicita pre bezstavovce:
EC50, 48 hod, Daphnia magna = 4,9 mg/l
NOEC, 48 hod, Daphnia magna = 2 mg/l

LC50, inhalačne, pre aerosóly alebo častice: potkan, 4 hod => 170 mg/m3 (peroxid vodíka)
LC50, inhalačne, pre aerosóly alebo častice: potkan = 1200 mg/m3 (uhličitan sodný)
LD50, dermálne: králik> 2000 mg/kg

 

Skladovanie

Skladujte na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Umiestnite oddelene od nezlučiteľných materiálov. Nádoby musia byť pevne uzavreté. Neprekročí uzatvorených nádobách na teploty nad 40°C. Neskladujte na drevených podlahách alebo drevených paletách. Chrániť proti vlhkosti.

Možno by sa Vám páčilo…

  • Félix - látkové plienky kapsovky na cvoky - fotka z predu otvorená

    Vrchné nohavičky kapsovky na cvoky – Domček modrá

    16,90 
    Pridať do košíka